VIRTUAL SHOWCASE
Erika Wang
3D Fashion Artist at Shiu Studio, Taiwan